Archive for Styczeń 2019

Klasyczna analiza Wyckoffa nie wystarczy.

10 stycznia, 2019

W spojrzeniu na rynek w USA z 4 stycznia zwracałem uwagę na sygnał

gęstości akumulacji po złych danych z Apple.

Pisałem o potencjalnym dalszym wzroście z wyznaczeniem klasycznej strefy oporu.

Po 4 dniach wzrostów właśnie się w niej znaleźliśmy.

Towarzyszy temu symetria czasowa.

Wczorajszy wzrost jest z nich najmniejszy – SOT.

Dodatkowo na dniach Smartinwestor zasugerował nam
pojawienie się potencjalnego sygnału Gęstości dystrybucji.

Schodząc na niższe interwały zbliżamy się do czytania taśmy.

Dla czytających wykresy, to analiza bar po barze.

Ten element jest niezbędny dla współczesnych rynków.

Klasyczna analiza Wyckoffa to tylko mapa.

Zdajemy sobie sprawę, że grają pieniądze nie setupy.

Na rynku szukamy tych pieniędzy i staramy się odczytać, co robią.

Na wykresie 30 minutowym widzimy konsolidację,

w której dostrzegamy poszczególne fazy i rękę operatora.

Czy to jest dystrybucja, czy re- akumulacja?

Czekamy na wszystkie karty na stole.
Trend na tym interwale jest wzrostowy,

Żeby zagrać przeciw niemu, to potrzebny nam dodatkowy atut.

O tym będziemy mówili na zbliżającej się Konferencji Wolumen 2018,

Czytanie wykresów będziemy ćwiczyli na Warsztatach – 20 stycznia 2019 w Warszawie.
http://www.smartinwestor.pl/konferencja2018-2/

Aktualne wykresy

https://www.facebook.com/smartinwestor/