Archive for Sierpień 2017

Na rynku w USA

25 sierpnia, 2017

w zasadzie sytuacja bez zmian od postu
https://www.facebook.com/smartinwestor/posts/1859427211053309
Znaleźliśmy się między dwoma MOB-ami z wykresu 30 minutowego. Na górze 1:1 @61,8 w trendzie spadkowym na tym interwale. Na dole MOB geometryczny na ES jest lekko poniżej obecnych dołków, ale patrząc na NQ (Nasdaq 100 – kontrakt), to dołek ten idealnie wypadł na wsparciu 1:1 Claytonowska @61,8 + dodatkowe symetrie ceny i czasu. W większej skali mamy wsparcie na dniach opisane w poście wymienionym powyżej i strefę oporową w strefie przełamania – okolice 2460.

Analiza ES (SP500) – 25.08.2017

 

Australijczyk – szersze spojrzenie

3 sierpnia, 2017

AUD/USD

Australijczyk – kontynuacja

3 sierpnia, 2017

3.08.2017 godzina 17.00 AUD/USD

Australijczyk – stop

1 sierpnia, 2017

AUS/USD  – 1.06.2017 – stop- out

Zapis na biuletyn
Treści zawarte w niniejszym biuletynie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).

Informacje zawarte w biuletynie mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie.

Przed wykorzystaniem zawartych w biuletynie informacji do celów inwestycyjnych czytelnik powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszym biuletynie. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do czytelnika.