Archive for Marzec 2010

21.03.2010- Tu miał być średnioterminowy szczyt

Marzec 21, 2010

W analizach od dwóch tygodni wskazywałem moment wygasania kontraktów i opcji, jako potencjalny średnioterminowy szczyt.

16 marca mija 610 dni (liczby z ciągu Fibonacciego) sesyjnych od szczytu w 2007 roku. 377 dni od zeszłorocznego dołka wypada 18 marca. Przesilenie wiosenne ( bardzo istotne wg Ganna) i przypadające w tym czasie wygasanie kontraktów i co ważniejsze opcji, wyraźnie kreuje się na potencjalny czas zwrotu na rynkach. ( 14.03.2010)

Najnowsza analiza tygodniowa Symetrii Ceny i Czasu dostępna jest już na

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

Pozdrawiam,

Mie

Reklamy

14.03.2010- Tydzień wygasania kontraktów

Marzec 21, 2010

14.03.2010- Tydzień wygasania kontraktów

 

 

Podsumowując: denka 5 lutego są istotne z punktu widzenia stosowanej metodologii.

Ich przełamanie będzie potwierdzało zmianę trendu trwającego od marca 2009.

Dopóki to nie nastąpi możemy liczyć, co najmniej na podejście wyższego rzędu, nie wykluczając bicia szczytu, na niektórych prezentowanych rynkach. „( 14.02.2010)

 

Najbliższy znaczący opór z punktu widzenia interwału tygodniowego dla SPX to 1158,76.

Z mniejszych interwałów to 1150, 45 (poprzedni szczyt), 1154-56 i 1165,57.

Jeśli rynek będzie reagował na te opory, to będzie można myśleć, co najmniej o jakiejś korekcie wzrostów od 5.02.. ( 6.03.2010)

 

SPX w piątek osiągnął idealnie wartość 1153,94 ( użyłem 1154 jako zaokrąglenie).

Wszystko idzie zgodnie z planem – można rzec.

Mamy pobicie szczytu na mocno wykupionym stochasticu. Dodatkowo mamy setup 1:1 DD zarówno w cenie jak  i w czasie. Czas osiągnięcia szczytu to Nów Księżyca, co często sprzyja lokalnym przesileniom. Poprzedni styczniowy szczyt osiągnięty był przy takim właśnie układzie Księżyca.

http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID3729231

http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID3729231&cmd=show[s189009507]&disp=O

Spójrzmy jeszcze na symetrię czasu przy rożnym układzie swingów.

 Wrócimy do tego w końcowej części analizy rozważając układy swingów w ostatnim ruchu na kontraktach. Może to mieć wpływ na interpretację falową ostatniego ruchu. Z poniższych wykresów wynika, że praktycznie każda wersja jest wpierana przez symetrię czasu. Mowa tu o układzie ostatniego swingu od lutowego dołka.

 

Do tych rozważań wrócimy przy analizie kontraktów.

Powróćmy do części analizy nastawionej na dłuższy obraz.

Kontynuacja spojrzenia na MID – indeks małych spółek.

 

Do realizacji schematu zarysowanego w poprzedniej analizie potrzeba 2-3 sesji korekcyjnych a następnie pobicia szczytu w prognozowanej geometrii.

Jeśli  zrealizuje się nasza projekcja, spójna z oczekiwaniami, co do długoterminowej symetrii czasu, to wówczas można będzie oczekiwać głębszego cofnięcia na rynkach.

Będzie to tematem dalszych analiz, jeśli tak sprawy się potoczą.

 

Brak potwierdzenia ruchu przez wskaźniki momentum może sprzyjać opisanemu scenariuszowi. Nie zapominajmy jednak o czynniku psychologicznym:

Tu mała dygresja.

Jedną z najtrudniejszych w analizie ( dla mnie) jest oddzielenie miejsca, gdzie na rynku rządzi technika, a gdzie panika.  Prognozując miejsca oporowe trzeba mieć to na uwadze.

Bardziej konwencjonalne metody oparte na Price Action, nie dają żadnych podstaw do myślenia o spadkach. Niewątpliwie rynek stanął na oporach.  /6.03.2010/.

W zeszłym tygodniu mieliśmy przykład chłodzenia rynku czasem, a nie ceną. Rynek wszedł w konsolidację przed dalszym atakiem na szczyty.

16 marca mija 610 dni (liczby z ciągu Fibonacciego) sesyjnych od szczytu w 2007 roku. 377 dni od zeszłorocznego dołka wypada 18 marca. Przesilenie wiosenne ( bardzo istotne wg Ganna) i przypadające w tym czasie wygasanie kontraktów i co ważniejsze opcji, wyraźnie kreuje się na potencjalny czas zwrotu na rynkach.

Sumując to z potencjalną projekcją dla indeksów ( na przykładzie MID) scenariusz ten wydaje się być bardzo realnym, oczywiście pod warunkiem respektowania przez rynek powyższej harmonii czasowej, potwierdzonej Price Action.

Klasyczna analiza prezentowanej we wcześniejszych analizach odwróconej głowy z ramionami wskazuje na dalszy potencjał wzrostowy.

 

Patrząc na to, co obecnie dzieje się za oceanem, należy zwrócić uwagę na dywergencje między rynkowe na poszczególnych indeksach. O ile małe spółki pobiły szczyty ze stycznia, to indeksy dużych spółek nie nadążają za tym ruchem. Zarówno DOW, jak i OEX nie pobiły obecnie tych szczytów.

 

Patrząc na analogie z poprzednich szczytów w 2000 i 2007 roku nie można jednoznacznie stwierdzić korelacji w mechanizmie wyprzedzającym szczyt na podstawie dywergencji miedzy rynkowych między spółkami małymi, a spółkami o dużej kapitalizacji.

 

Logika rynkowa nakazuje następujące rozumowanie.

W końcowej fazie rynku, gdy zarządzający funduszami oczekują spadków, przesiadają się na spółki renomowane o dużej płynności. Pozbywają się walorów o dużej becie, co sugeruje mocniejsze zachowanie takich indeksów jak DOW, czy OEX.

Jest to odwrotna sytuacja niż obecnie.

Patrząc na NDX (nasdq 100) widać wyraźnie, że szczyty na tym indeksie były robione później niż na  DOW. Nowe szczyty na NDX nie były potwierdzone w wymienionych latach przez indeks Dow. I tak w 2000 roku szczyt na Dow był 16 stycznia, a na NDX 24 marca. W 2007 adekwatnie 11 października i 31 października.  Ta analogia mogłyby potwierdzać tezę o istotności tej dywergencji. Indeksem NDX zajmiemy się w przyszłej analizie.

 Sadzę, że będzie to lepszy czas.

Opory na SPX pozostają aktualne.

Najbliższy znaczący opór z punktu widzenia interwału tygodniowego dla SPX to 1158,76.

Z mniejszych interwałów to  1154-56 i 1165,57.

Analizując ostatni swing możemy w rożny sposób spojrzeć na jego rozkład. Może to mieć zasadnicze różnicę w kontekście tego jak patrzą na to elliotowscy.

 

Wsparcia pokazane na wykresie.

Reakcja rynku na powyższe wsparcia ( zakładając korektę) odpowie nam, co jest grane.

W piątek rynek po osiągnięciu oporów pokazanych wyżej (ES), narysował układ sprzyjający spadkowi. Jeśli rynek w poniedziałek będzie potwierdzał to przez rysowanie coraz niższych szczytów, będzie to potwierdzeniem postawionej tezy.

 Alternatywny scenariusz pro korekcyjny, to ponowny atak na szczyt i ustanowienie go w pierwszej godzinie handlu na SPX.

Powinno to odpowiadać ponownemu testowi 1152 na kontraktach czerwcowych, tym razem na sesji RTH.

 

Spójrzmy jeszcze na prezentowany w zeszłym tygodniu FTSE.

 

Widoczne symptomy zbieżności oczekiwań z MID ( podażowy charakter świeczek).

Rzut oka na wykres na interwale tygodniowym pokazuje możliwie (?) większy potencjał obecnego ruchu. Powrócimy do tego w odpowiedniejszym czasie.  Należy jednak o tym pamiętać.

 

Jeszcze krótkie spojrzenie na DAX- a.

Sytuację tu będziemy monitorować w kanale intraday.

 

 

Rynek Polski

Rynek nasz w zeszłym tygodniu po dotarciu w górną strefę pierwszego prognozowanego oporu (2414) uległ spodziewanej korekcie. Była to korekta niższego rzędu i terminowała nieco poniżej 1:1 DD, nadwyrężając nieco spodziewaną dokładność ( 3 punkty).

Reszta tygodnia, to atak na drugą prognozowaną strefę. Efekt, to przebicie jej o 7 punktów na kontraktach i 10 punktów na indeksie.

Mamy mocno nadwyrężone prognozowane opory. Wpływ z pewnością ma tu płytkość rynku i termin wygasania kontraktów.

 

Kolejne istotne opory to poprzedni szczyt.

Charakter piątkowej świeczki jest ewidentnie podażowy, przy wykupionym rynku.

Patrząc na linię poprzedniego trendu wzrostowego (potencjalny klin), to obecny ruch można określić mianem ruchu powrotnego do przełamanej linii wsparcia.

Jeśli nastąpi spadek poniżej 2399 na WIG20, możemy się spodziewać korekty wyższego rzędu z targetem zaznaczonym na wykresie 60 min. Test tego obszaru pozwoli lepiej określić, z jakim charakterem rynku obecnie mamy do czynienia.

 

W piątek pisząc o kontraktach wspominałem o możliwym układzie 3 Drives

Jest to pattern odwrócenia. Faktem jest, iż jest on nieco poza prognozowaną strefą oporu.

 

 

W obecnej sytuacji w połączeniu z piątkową świeczką dzienną, może on być punktem wyjściowym do prognozowania nieco większego spadku z zasięgiem pokazanym na interwale 60min.

 

Warunkiem tego jest pokonanie strefy wsparcia w obszarze 2407-12 , a następnie 2393.

W zasadzie pokonanie 2412 już wzmocni pozycję niedźwiedzi IMO.

Pomocne tu może być respektowanie zniesienia 61,8 (obecnie 2437) przy podejściu w kierunku piątkowego szczytu.

 

Na koniec jeszcze wykres kontraktów na Dolar Index. Jasno pokazuje, że jesteśmy w ważnym miejscu i w nadchodzących dniach możemy spodziewać się tu ważnych rozstrzygnięć.

 

Parę Euro – dolara będziemy monitorowali w kanale intraday.

Pozdrawiam,

Mie

* kursywą jest napisany tekst z poprzedniej analizy

  • Słowniczek

       https://geometriarynku.wordpress.com/category/slowniczek/

Treść analiz publikowanych jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jego autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

19.03.2010

Marzec 18, 2010

16,21es

Cóż zastanowimy się nad tym w tygodniowej :)) ???

15,57 ES

15,47 fw

15,30 ES

15,10 fw – mam wątpliwości , czy jest to istotne w tych okolicznościach, indeks 2474

15,03 WIG 20 chyba mamy korelacje ujemną z zachodem:), wczoraj było odwrotnie

14,53 ES

14,49 FW

14,41 ES RTH

14,35 OEX, DOW – nowe szczyty

14,13 fw

ES RTH

ES – ma ochotę na szczyt

FW SERIA H

13,32 WIG20 – czekamy na ostatnią godzinę

13,22 fw

Uwaga na serii H lop urósł o 4 tys – coś dziwnego. Znaczy się, że są lepiej poinformowani.

12,59 WIG 20

12,56 fw

12,49 WIG20

12,41 FW

12,28 DAX SERIA M

Ciekawe dywagacje na temat rozgrywki naszymi kontraktami

http://ifutures.pl/viewtopic.php?t=2673&f=12

12,03 FW, WIG20

11,32 ES – NIEZDECYDOWANE

11,27 WIG20,FW

11,21 EURO

10,52 FW

10,45 FW

10,41 fw

10,37 DAX -sami sobie sterem i okrętem – nasi

WIG20

10,27 FW , WIG20

10,24 FW

10,12 FW

10,07 FW

WIG20 – potencjalny Gartley

WIG20 -słabiej

9,52 FW

9,19 WIG20

9,09FW

8,34FW, kontrakty na DAX i ET wygasają o 13,00

DOLAR INDEX

EURO DAILY -seria M i kontynuacyjny

EURO

8,09 DAX

8,05 ES – póki co Globex zostawił decyzję Europie

PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI      

 Na dniach kontynuacja spadku po środowej spadającej gwieździe. Wygląda kiepsko. Działania koszyków. Gdy na zachodzie nic złego się nie działo nasz rynek spadał sam.

Stochastic nam się nieco wychłodził.

Patrząc na interwał 60 min. widzimy, że ta brzydka wymowa wykresu dziennego niczego złego bykom nie zrobiła. O ile ostatnio pokazywałem sell setup dystrybucji, spoglądając na zagalopowanie się rynku, to teraz należy spojrzeć na wsparcia. Ewentualne pokonanie dopiero pokaże słabość byków.

Dzisiaj rynek stanął na połowie ostatniego swingu i na piwocie. Pierwsze istotne wsparcie.

 Następne na wykresie.  O ile najistotniejsze są okolice 2441 i 2435, to 2422-24 wydaje się słabsze (tymczasowe) ze względu na swoje położenie. Silne wsparcie wyższego stopnia na poziomie 2376-84. Obrona, może skłonić do ataku byki. Jutro ciąg dalszy koszyków ..

W przypadku indeksu jasno widać, że 1:1 zadziałało, a poniższe wsparcia będą wyższego stopnia.

Widać  też, że indeks i kontrakty nieco się rozjechały i czekamy na kombinację bazy, która może dostosować te rozbieżności.

RYNEK  W USA

Spadek zgodnie z życzeniem zatrzymał się na 1:1 DD. ( 1156,75)

Reszta dnia to inside bar poprzedniego dnia.

Sesja zakończyła się na 1:1 do góry, pozostawiając decyzje co do dalszych losów globexowi. Jutro na początku sesji wygasają kontrakty.

W dniu dzisiejszym podlegał korekcie  MID, a palmę wzrostów przejęły duże spółki. Daje to nadzieję, że nieco większa korekta się zbliża.

Wczorajsze targety dla SPX pozostają w mocy(1173).

18.03.2010

Marzec 17, 2010

HASŁO DO KOLEJNEGO DNIA DOSTĘPNE JEST CODZIENNIE RANO NA

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W ODDZIELNEJ ANALIZIE : HASŁO

Wykresy po dzisiejszej sesji u nas oraz za oceanem i ważne poziomy na jutro będą dostępne jeszcze wieczorem lub rano.  Wieczorem obowiązuje dzisiejsze hasło – 19.03.2010. Nowe rano dostępne na AstroElliott.pl

Dziękuję

16,18 EURO

16,15 FW

16,05 ES

FW

15,30FW – mam kłopoty z uptade wykresów

15,04 ES

15,00 FW

14,54ES RTH

14,30 RTH – mam jakieś klopoty z danymi z esignal,  strasznie wolne odświeżanie.

14,10 ES

13,45ES

12,54 czekamy już na dane

11,57WIG20

FW

11,51 WIG20

11,44 EURO

11,28DAX FW

11,25 DAX – decyzja

11,02 EURO

10,58 DAX

10,56 FW

10,48 FW H – jakby czytelniejsze swingi

10,08 WIG20

9,58FW

9,56ES

9,47WIG20

9,15 FW

DAX

9,06 WIG20

9,03fw

8,36 FW

8,23ES

EURO

DAX

ES – ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM GLOBEX POGLĘBIA KOREKTĘ ?

 

8,01 DOLAR INDEX – INDEKS

PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI

Nieprzyjemna świeczka dzienna  ze szczytem lekko poniżej styczniowego szczytu ( WIG pobił). Spadek w końcówce sesji do wsparcia na piwocie. Jutro prawdopodobnie dalszy ciąg rolowania i koszyków.

KONTRAKTY SERIA M

RYNEK  W USA

DOW też pobił szczyt.

Rynek po kolei pokonuje kolejne opory. Najbliższy potencjalny opór dla SPX to ok. 1173

Na ES szansa na korektę – zobaczymy rano Globex.

17.03.2010

Marzec 16, 2010

16,15

HASŁO DO KOLEJNEGO DNIA DOSTĘPNE JEST CODZIENNIE RANO NA

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W ODDZIELNEJ ANALIZIE : HASŁO

Wykresy po dzisiejszej sesji u nas oraz za oceanem i ważne poziomy na jutro będą dostępne jeszcze wieczorem lub rano.  Wieczorem obowiązuje dzisiejsze hasło – 18.03.2010. Nowe rano dostępne na AstroElliott.pl

Dzisiaj przygotuję serię M. Przed wygaśnięciem generalnie lepiej patrzeć na indeks.

Dziękuję.

16,06 WIG20 ,FW

16,04 ES

16,00 fw

15,58fw

15,49 WIG20

15,43 FW

15,04 ES

15 SPX na oporze

14,45 FW

14,42ES

14,36SPX

14,28 fw

DAX

14,14 EURO

13,16FW

13,02FW

12,55FW

AVERAGE RANGE

EUROSTOCK

12,29 FW

12,13 DAX

12,09 FW

12,03FW

11,58 WIG20

11,47DAX

11,40 dax- wolumen na nietoperzu

11,32 DAX  – tu z patternu dystrybucji ,też nic. Zbliża się do nietoperza

fw

11,28FW

 – brak oznak słabości

10,34 EURO

10,15 DAX ??

9,43 WIG – ponad szczytem

9,39 FW

9,36EURO

9,30 FW

9,19 WIG20

9,13 DAX

8,48FW

8,44FW- na 2478 – ret 88,6

ret. zewnętrzny 2,618 na 2480

naciągany nietoperz (niedokładnie zrobione poprzednie punkty)

8,40FW

8,33FW

ES

DAX – na 6022 potencjalny nietoperz

8,12 EURO

 

RYNEK  W USA

Można powiedzieć : hossa i basta. Z prognozowanej w analizie tygodniowej 2-3 dniowej korekty – była jednodniowa.

Opór na SPX 1158,76 ( 1:1DD) został pokonany – szczyt 1160,28

Niedźwiedzie mogą się jeszcze bronić DT na OEX i dalej na DOW.

Na kontraktach mamy jeszcze nieco sztuczny opór na serii kontynuacyjnej na 1156,5. kto wie, może komputer motorniczego na niego zareaguje.

Trzeba przyznać, że na małych interwałach jest niezły bałagan. Rynek zatracił uporządkowanie.

Zobaczymy co przyniesie Globex.

i jeszcze MID

PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI

Spodziewana korekta po wczorajszym O/B przerodziła się w marsz niemal na szczyt na kontraktach. W przypadku indeksu ten szczyt został już pobity (DT).

Opory dla kontraktow to 2349, 2354 i potem szczyt ze stycznia.

Pierwsze wsparcia na wykresie 15 min..

16.03.2010

Marzec 15, 2010

HASŁO DO KOLEJNEGO DNIA DOSTĘPNE JEST CODZIENNIE RANO NA

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W ODDZIELNEJ ANALIZIE : HASŁO

Wykresy po dzisiejszej sesji u nas oraz za oceanem i ważne poziomy na jutro będą dostępne jeszcze wieczorem lub rano.  Wieczorem obowiązuje dzisiejsze hasło – 17.03.2010. Nowe rano dostępne na AstroElliott.pl

Dziękuję.

16,04 ES

FW

15,48 ES RTH

15,44 ES DT ?

15,41FW

15,24 FW – dopiero zejście poniżej 1144 uprawdopodobni oczekiwanie na drugą nogę spadku na ES

15,21ES

15,13 RTH – brak wolumenu ? czekanie na FED?

14,51FW

14,47 ES

14,12FW

14,09 EURO

13,39FW

12,55 EURO

12,47 DAX

FW

12,37FW

12,32 EURO

11,21FW – po wolumenie

11,19 WIG20

11,08 DAX

11,03 fw -mam watpliwości – rządzą koszyki

11,00FW

10,53 DAX

10,50 wig20 – tydzień wygasania kontraktów

fw

10,23 DAX

10,02WIG20

FW

9.55 ES

9,43 DAX

DOLAR INDEX DAILY

EURO DAILY

9,18FW

9,14 DAX, ES

9,13FW

8,51 ES

8,49 FW

8,45 DAX

8,43 FW

8,38 FUNT

8,36 FW

8,34 EURO

8,31 fw

19,15 FED

7,54 EURO – na większych interwałach bez zmian

RYNEK  W USA (7,36)

Globex – praktycznie całą noc porusza się w bok.

Jak podchodzić do obecnej korekty 15 -punktowej w swingu od 1080 .

Jest to dla nas sygnał,że ruch osłabł. Brak jasnej geometrii na dołku sugeruje jego pogłębienie np. na 1:1 DD.

Alternatywą jest przesłanka, że po O/B możemy grać potencjalny DT, lub Break Backa ( po przebiciu – powrót pod 1152) po fałszywym przebiciu szczytu (do 3 tick), albo gdy to przebicie nie będzie większe niż 3- punkty.

DAX

PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI (18.00)

Z analizy tygodniowej

 W piątek pisząc o kontraktach wspominałem o możliwym układzie 3 Drives

Jest to pattern odwrócenia. W obecnej sytuacji w połączeniu z piątkową świeczką dzienną, może on być punktem wyjściowym do prognozowania nieco większego spadku z zasięgiem pokazanym na interwale 60min.

Rynek spadł szybciej niż się spodziewałem. Nie wykonał nawet spodziewanej korekty.

Przełamanie 2371 może powodować kolejną ewakuację byków

 W przypadku przełamania bez większej korekty ( wyprzedanie) kolejne, potencjalne wsparcia to 2369-71 , a potem 2350-53. Target docelowy tego ruchu jest pokazany w analizie tygodniowej. W przypadku pokonania, będziemy rozpatrywać kolejne.

WIG20 wygląda bardzo podobnie. Ze względu na wyprzedanie (często mylna wskazówka szczególnie na naszym rynku) mozna oczekiwać korekty obecnego spadku.

RYNEK  W USA

W początkowym okresie sesja potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami z analizy tygodniowej.

W efekcie mamy spadek 15 punktów, overbalans w swingu od 1080.

Reszta sesji to permanentny wzrost do końca sesji, pod wodzą dużych spółek (DOW). SPX doszedl do zniesienia 78,6 tego spadku. Trzeba przyznać, że wzrost odbywał się z dużą łatwością.

Poczekajmy, co pokaże w nocy Globex.

15.03.2010

Marzec 15, 2010

16,21

HASŁO DO KOLEJNEGO DNIA DOSTĘPNE JEST CODZIENNIE RANO NA

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W ODDZIELNEJ ANALIZIE : HASŁO

Wykresy po dzisiejszej sesji u nas oraz za oceanem i ważne poziomy na jutro będą dostępne jeszcze wieczorem lub rano.  Wieczorem obowiązuje dzisiejsze hasło – 16.03.2010. Nowe rano dostępne na AstroElliott.pl

Dziękuję.

16,14 ES  na pierwszym  wsparciu

15,58 – dziwny dzień. Dax dalej kręci się w okolicach open, euro osuwa się do dołu, mimo prób popytu ( duże 1:1 na dniach ?). U nas stabilnie po akcji na początku sesji.

15,24ES

15,09 FW

14,48fw

14,38 FW

14,30ES RTH

13,35DAX

13,30DAX – WOLUMEN

13,23 EURO siłowanie się trwa.

13,09 EURO

12,51FW 3D zmienił się na down

12,38ES

12,32 DAX

12,24 EURO

12,17 EURO

12,12 EURO

11,57 EURO

11,52 FW, DAX chodzi cały czas w okolicach otwarcia

11,41FW

11,39 EURO

11,05 euro

10,16 EURO

10,03 DAX

9,57fw

9,48FW

9,35 FW

9,26 WIG20

9,15 DAX

9,03 dax

8,39FW

8,34 FW

8,17 DAX

7,54 ES

7,44 EURO – kluczowe chwile dla dalszego rozwoju sytuacji

wykres kontynuacyjny

14.03 2010

Marzec 14, 2010

14.03.2010- Tydzień wygasania kontraktów

 

Podsumowując: denka 5 lutego są istotne z punktu widzenia stosowanej metodologii.

Ich przełamanie będzie potwierdzało zmianę trendu trwającego od marca 2009.

Dopóki to nie nastąpi możemy liczyć, co najmniej na podejście wyższego rzędu, nie wykluczając bicia szczytu, na niektórych prezentowanych rynkach. „( 14.02.2010)

 Najnowsza analiza tygodniowa Symetrii Ceny i Czasu dostępna jest już na

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

Analiza z przed tygodnia dostępna jest tu:

https://geometriarynku.wordpress.com/category/gielda/analiza-tygodniowa/

Pozdrawiam,

Mie

12.03.2010

Marzec 11, 2010

Dziękuję bardzo i zapraszam do tygodniowej.

16,15 EURO

16,12FW

16,07ES

15,47 ES – na górze 1:1DD istotny i ważniejszy od wsparć

15,40FW

15,26 EURO

1515 ES

Z TYGODNIOWEJ -przed sesją (pre market 1154)

Najbliższy znaczący opór z punktu widzenia interwału tygodniowego dla SPX to 1158,76.

Z mniejszych interwałów to 1150, 45 (poprzedni szczyt), 1154-56 i 1165,57.

15,05 FW

14,45 WIG20 – Kajtek – dokładności zabrakło

14,40 ES SERIA M

FW

1432 ES PO DANYCH

14,26 FW

13,39 FW

13,23 WIG20

13,21FW

13,12 DAX

13,08 FW – wejście w strefę oporową , momentum nie potwierdza ruchu

12,11 EURO -SERIA M – tu jest wolumen, a nie na niezrolowanym kontynuacyjnym.

11,42 DAX  – trochę podaż pracuje

ES – przykład irracjonalnej geometrii, po polączeniu serii. Ku mojemu zdziwieniu często w okresie zmiany serii – działa. Jest tociężki okres dla tej techniki.  ZŁY PRZYKŁAD NA ES M0 jest tak samo.

11,15 FW

EURO

DAX

11,10 ES

10,36 EURO – DAILY

10,33 FW

10,27 EURO

9,52FW

9,33 DAX

9,31FW

9,28 EURO

9,22 FW

9.19  WIG20

9,14FW

8,44 FW

8,30 FW – otwarcie  w punkcie decyzyjnym – 2411

8,27 ES kontynuacyjny – jak wycyrklowali po zmianie serii.

Piątki zwykle są kontynuacją sentymentu tygodnia do ostatniej godziny handlu. Wtedy często pojawia się realizacja zysków (USA).

EURO – na oporze 4h

DAX – po zrealizowaniu zakresu wczorajszej korekty, atakuje szczyt obecnego swingu

8,10 ES- lekkie obsuwanie w nocy

  PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI

W ruchu od dołka na 2371 mamy O/B. Jeśli ten ruch ma podlegać korekcie, to odwrócenie powinno nastąpić ze strefy 2420-24. Wsparcia w tym swingu to 2401 i 2388-94.

Zadziałało idealnie na pierwszą nogę i drugą :))

Praktycznie wczorajszy dołek nieco poszerzony do 2388 to MOB dla naszego rynku.

Złamanie tych wsparć da szansę testu 2371.  Póki one się utrzymują mamy szansę na kolejny atak na szczyty. Obecny dołek to klasyczny setup odwrócenia 1:1 DD na ret. 61,8.

Wykresy na końcu wczorajszej sesji.

Jeśli misie chcą przejąć kontrolę to idealnym miejscem podażowym będzie dla nich strefa  2411-12 , maksymalnie poszerzona do 2416-20. Pokonanie jej uprawdopodobni atak na obecne szczyty.

 Kolejna  strefa oporowa to2436-42 . Jej geometrie są pokazane w przedwczorajszym zapisie intra.

Podobnie idealny setup odwrócenia mamy na WIG 20

  RYNEK  W USA

Rynek w USA znalazł denko na setupie pokazywanym na początku sesji – 1138,5.

Reszta sesji to powolny wzrost z przyspieszeniem w końcówce. Efekt 0,2 punktu na SPX brakuje do szczytu.

Dopiero spadek pod dzisiejszy dołek może wzbudzić niepokój byków.

11.03.2003

Marzec 10, 2010

16,13

HASŁO DO KOLEJNEGO DNIA DOSTĘPNE JEST CODZIENNIE RANO NA

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W ODDZIELNEJ ANALIZIE : HASŁO

Wykresy po dzisiejszej sesji u nas oraz za oceanem i ważne poziomy na jutro będą dostępne jeszcze wieczorem lub rano.  Wieczorem obowiązuje dzisiejsze hasło – 12.03.2010. Nowe rano dostępne na AstroElliott.pl

Dziękuję.

16,11 FW

16,09ES

16,02 ES

15,55 u nas target 2392-4 osiągnięty, na DAX też pierwszy target osiągnięty

15,52 es 1138,75

15,23 FW – nie dokrecają targetów na dole

15,20 ES RTH WSPARCIA

EURO

14,48FW target 2-gi poziom z porannej

14,34 DAX. – nasze byki mocniejsze  🙂

13,48 FW,DAX

13,24FW

13,00 ES broni 61,8

dax

 

12,25 WIG20  – chyba czekanie na roztrzygnięcie danymi o 14,30

12,20 dax

12,13 DAX

12.08 ES – do komentarza

11.32 DAX

11,16 ES

11.11FW

10,56 FW

10,50 ES , DAX

10,44 – u nas 2419, a ES na oporze, a DAX prawie na szczycie

10,32 FW

10,28 DAX

10,17 FW

10,00 DAX – trzeba decydować

9,53FW

9,40 dax

FW

9,26ES

DAX

9,21DAX

EURO

9,19FW

9,12FW

9,07 DAX

8,49FW

8,38 FW

8,18 ES – czas powoli przechodzić na M – od sesji RTH. Ciekawostka -5 punktów bazy.

8,15 GOLD – punkt decyzyjny

8,04 DAX

8.00 ES Po wczorajszym podwójnym szczycie mamy dość wyrazną akcję podażową na globexie (dawno niespotykaną). Wyrażne wsparcie na 1138,75-9,25. przebicie 1136 postawi byki w kłopotliwej sytuacji

DOLAR INDEX

 

7,47 EURO

PRZYGOTOWANIE  WIECZORNE

 RYNEK POLSKI

Rynek rozbił wczoraj pierwszą strefę oporową z analizy tygodniowej. Kolejna to strefa

2436-42. Jej geometrie są pokazane we wczorajszym zapisie intra.

Obecny szczyt .

Wsparcia :

zasadnicze, połączone z denkami 2 i 3 dniowego swingu to 2371.

W ruchu od dołka na 2371 mamy O/B. Jeśli ten ruch ma podlegać korekcie, to odwrócenie powinno nastąpić ze strefy 2420-24. Wsparcia w tym swingu to 2401 i 2388-94.

Złamanie tych wsparć da szansę testu 2371.

W

  PO SESJI W USA

Rynek za oceanem po ustanowieniu nowego szczytu w swingu od 1084,5 podszedł niemal pod szczyty ze stycznia. Mowa tu o głównych indeksach. Rynek kontraktów ustanowił podwójny szczyt ze styczniem. Dodatkowo jutro oba swingi prowadzące na szczyt będą sobie równe czasowo.

Jutro dzień rolowania kontraktów. Wchodzimy w okres, który wielu day traderów opuszcza. Pojawia się problem w interpretacji geometrii spowodowany zmianą bazy.

Główne opory z analizy tygodniowej pozostają niezmienione.

Po osiągnięci DT kontrakty wykonały korektę 1:1, pokazując nieustającą kontrolę byków.

Dopiero złamanie 1136 może wprowadzić zaniepokojenie w obozie byków.